PGM Gouda is actief

Naast de activiteiten binnen onze gemeente hebben we ook visie om een gemeente te zijn die naar buiten toe gericht is. Dit doen we door zelf akties te organiseren in Gouda of samen te werken met andere kerken en gemeenten. Ook ondersteunen we een aantal zendelingen in het buitenland.

Image