Geschiedenis Pinkster-gemeente Morgenstond

In 1958 kwam er een geestelijke opwekking in Nederland als gevolg van een grote evangelisatiecampagne van T.L. Osborn in Den Haag. Hierdoor ontstonden er een aantal gemeenten, waaronder de Pinkstergemeente Morgenstond gesticht door Peter Rothuizen. Deze gemeente werd genoemd naar de gelijknamige wijk in die stad, maar het is ook een verwijzing naar de wederkomst van Jezus Christus als de echte Morgenstond aanbreekt. Er was groei en er werden nieuwe gemeentes gesticht.

De gemeente Gouda is gestart in 1981 vanuit de gemeente in Zoetermeer. De eerste plaats van samenkomst was in de Lagere Tuinbouwschool met ongeveer 25 personen, maar gaandeweg werd deze ruimte te klein; in 1988 werd het huidige pand in het centrum van de stad gekocht en na grondige verbouwing betrokken. Hier vinden de samenkomsten en andere activiteiten nog steeds plaats. Er zijn ongeveer 240 geregistreerde leden.

Verbanden

Alle Morgenstondgemeente maken we deel uit van een los federatief verband, maar zijn daarin een zelfstandige gemeente met een eigen identiteit. De leiders komen op gezette tijden bijeen om elkaar te spreken en te bemoedigen. Er zijn thans in totaal 14 Morgenstond gemeentes.