Lidmaatschap

Als lid valt u onder de herderlijke zorg van de gemeente. De gemeenteleden vormen een gezin van God en delen in elkaars vreugde en verdriet. De gemeente heeft een aandeel bij hoogtepunten in uw leven, zoals het sluiten van een huwelijk, de geboorte en het opdragen van kinderen. Maar ook bij dieptepunten in uw leven, zoals ziekte en overlijden, is de gemeente er om u te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Om lid te worden verlangen wij van u dat u Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser en Heer aanvaardt. Ook verwachten wij dat u de geloofsbasis van de gemeente erkent en aanvaardt. Verder vragen wij u bereid te zijn om naar vermogen uw gaven en talenten in te zetten, om betrokken te zijn en om financieel bij te dragen.

Contact Lidmaatschap

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Veiligheidscode
Ververs Ongeldige invoer

Type de letters over

Image