Missie en Visie

Missie:
Wij hebben God lief met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, omdat wij weten en ervaren dat wij vrij zijn door het geloof in Jezus Christus, om van daaruit Gods liefde te laten zien aan de wereld om ons heen.

Visie:
Met Gods liefde in ons hart richten we ons op mensen in Gouda en directe omgeving,

Als gemeente:
We willen blijven groeien in toewijding aan God, en daarbij stimuleren dat de gaven, die God aan iedere gelovige geeft, ontdekt, ontwikkeld en ingezet worden. We willen een gemeente zijn die gastvrij en laagdrempelig is en waar mensen tot geloof en herstel kunnen komen.

Door groei
Door goed onderwijs voor alle leeftijden willen we als gemeente en als individu groeien naar volwassenheid in Jezus Christus.

Om te gaan!
Het is ons verlangen het evangelie bekend te maken in woord en daad, als gemeente, maar ook ieder in zijn/haar eigen leefomgeving, door vriendschap, evangelisatie en zending.

 

 


Gemeente-Groei-Gaan2 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?" - Genesis 8:14