Structuur

De PGM is een geregistreerd kerkgenootschap. De statutaire eindverantwoordelijkheid voor alle gemeentezaken wordt gedragen door het bestuur. Het bestuur bestaat uit drie bestuurlijk oudsten en twee pastorale oudsten.

De bestuurlijk oudsten dragen de organisatorische verantwoordelijkheid voor de gemeente. De herderlijke verantwoordelijkheid voor de gemeente wordt gedragen door de pastoraal oudsten.

De ruggengraat van de gemeente wordt gevormd door de diakenen. Deze hebben elk de verantwoordelijkheid voor een bepaald taakgebied (denk aan kinderwerk, eredienst, onderwijs, zending).

Klik op de afbeelding hiernaast om een overzicht te krijgen van de huidige oudsten, diakenen en ondersteunende functies binnen de PGM Gouda.